Wszystkie skróty Photoshop

Wszystkie skróty Photoshop

 

Witam oto wszystkie skróty klawiszowe do Adobe Photoshop zapewne się komuś przyda
Mysle ze mozna przykleić

NARZEDZIA :

A – Selection Tool (Zaznaczanie sciezki)
B – Paintbrush Tool (Pedzel)
C – Crop Tool (Kadrowanie)
E – Eraser Tool (Gumka)
G – Gradient Tool (Gradient)
H – Hand Tool (Raczka)
I – Eyedropper Tool (Kroplomierz)
J – Airbrush Tool (Aerograf)
K – Slice Tool (Odciecie)
L – Lasso Tool (Lasso)
M – Marque Tool (Zaznaczanie)
N – Notes Tool (Adnotacje)
O – Dodge Tool (Rozjasnianie)
P – Pen Tool (Pióro)
R – Blur Tool (Rozmycie)
S – Stamp Tool (Stepel)
T – Type Tool (Tekst)
U – Rectangle Tool (Prostokat)
V – Move Tool (Przesuniecie)
W – Magic Wand Tool (Rozdzka)

Y – History Paintbrush Tool (Pedzel Historii)
Z – Zoom Tool (Lupka)
1-0 – Opacity (Krycie Narzedzia 10% – 100%)
[ – Zmniejszenie wielkosci pedzla
] – Zwiekszenie wielkosci pedzla
< – Poprzedni pedzel
> – Nastepny pedzel
Shift+[ – Zmniejszenie twardosci pedzla o 25%
Shift+] – Zwiekszenie twardosci pedzla o 25%
Shift+< – Pierwszy pedzel
Shift+> – Ostatni pedzel
Shift+A – Wybór Path Component Selection/Direct Selection Tool
Shift+B – Wybór Paintbrush/Pencil Tool
Shift+E – Wybór Eraser/Background Eraser/Magic Eraser Tool
Shift+G – Wybór Gradient/Paint Bucket Tool
Shift+I – Wybór Eyedropper/Color Sampler/Measure Tool
Shift+K – Wybór Slice/Slice Select Tool
Shift+L – Wybór Lasso/Polygonal Lasso/Magnetic Lasso Tool
Shift+M – Wybór Rectangle/Elliptical Tool
Shift+N – Wybór Notes/Audio Annotation Tool
Shift+O – Wybór Dodge/Burn/Sponge Tool
Shift+P – Wybór Pen/Freeform Pen Tool
Shift+R – Wybór Blur/Sharpen/Smudge Tool
Shift+S – Wybór Clone Stamp/Pattern Stamp Tool
Shift+U – Wybór Rectangle/Rounded Rectangle/Ellipse/Polygon/Line/ Custom Shape Tool
Shift+Y – Wybór History Brush/Art History Brush Tool

ZAZNACZANIE:

Delete/Backspace – Wyczysc zaznaczony obszar
Ctrl+D – Odznacz
Ctrl+A – Zaznacz wszystko
Shift+Ctrl+D – Zaznacz ponownie
Alt+Ctrl+D – Wtapianie
Shift+Ctrl+I – Odwróc zaznaczenie

WIDOK:

F – Zmiana trybu ekranu
Alt+Ctrl+; – Zablokuj linie pomocnicze
Ctrl+H – Pokaz dodatkowe
Alt+Ctrl+’ – Siatka
Ctrl+R – Miarki
Space (Spacja) – Raczka
Ctrl++ – Przyblizanie
Ctrl+- – Oddalanie
Ctrl+Alt+0 – Rozmiar 100%
Alt+Ctrl++ – Przyblizanie ze zmiana rozmiaru okna
Alt+Ctrl+- – Oddalanie ze zmiana rozmiaru okna

KOLORY:

D – Resetuj kolory
X – Zamien kolor narzedzia z kolorem tla
Ctrl+L – Poziomy
Shift+Ctrl+L – Auto-poziomy
Alt+Shift+Ctrl+L – Auto-kontrast
Ctrl+M – Krzywe
Ctrl+B – Balans kolorów
Ctrl+U – Barwa/Nasycenie
Shift+Ctrl+U – Usun kolor
Ctrl+I – Odwróc kolory
Shift+Ctrl+Y – Pokaz kolory bedace poza przestrzeni? dla druku

EDYCJA:

Q – Maskowanie
Ctrl+X – Wytnij
Ctrl+C – Kopiuj
Ctrl+V – Wklej
Ctrl+Z – Cofnij
Shift+Ctrl+C – Kopiuj zalaczone (uwzglednia wszystkie widoczne warstwy)
Shift+Ctrl+V – Wklej do zaznaczenia
Alt+Shift+Ctrl+V – Wklej poza zaznaczeniem
Alt+Shift+Ctrl+Z – Krok w przód w Historii
Alt+Ctrl+Z – Krok w tyl w Historii
Shift+Ctrl+F – Krycie uzytego filtra
Shift+Backspace – Wypelnij
Alt+Backspace – Wypelnij kolorem narzedzia
Ctrl+Backspace – Wypelnij kolorem tla
Ctrl+T – Swobodnie przeksztalc??
Shift+Ctrl+T – Przeksztalc ponownie
Ctrl+F – Ostatni filtr
Shift+Ctrl+X – Skraplanie

WARSTWY :

Ctrl+[ – Przenies obecna warstwe w dól
Ctrl+] – Przenies obecna warstwe w góre
Shift+Ctrl+[ – Przenies obecna warstwe na sam dól
Shift+Ctrl+] – Przenies obecna warstwe na sama góre
Ctrl+G – Grupuj z poprzednia
Shift+Ctrl+G – Rozgrupuj
1-0 – Krycie warstwy
Ctrl+J – Powiel warstwe
Ctrl+E – Polacz w dól/splaszcz polaczone
Shift+Ctrl+E – Zlacz widoczne
Shift+Ctrl+N – Nowa warstwa
Alt+Shift+[ – Najnizsza warstwa
Alt+Shift+] – Najwyzsza warstwa

PALETY:

Tab – Pokaz/Schowaj wszystko
Shift+Tab – Pokaz/Schowaj wszystkie palety
F6 – Pokaz/Schowaj palete kolorów
F7 – Pokaz/Schowaj palete warstw
F8 – Pokaz/Schowaj palete informacyjna
F9 – Pokaz/Schowaj palete akcji

PLIK:

Ctrl+N – Nowy
Ctrl+O – Otwórz
Alt+Ctrl+O – Otwórz jako
Ctrl+W – Zamknij
Shift+Ctrl+W – Zamknij wszystkie
Ctrl+S – Zapisz
Shift+Ctrl+S – Zapisz jako
Shift+Ctrl+Tab – Nastepny dokument
Ctrl+Tab – Poprzedni dokument
Alt+Shift+Ctrl+P – Opcje drukowania
Shift+Ctrl+P – Ustawienia strony
Ctrl+P – Drukuj
Ctrl+Q – Zakoncz

  przedstawiamy  zestawienie skrótów klawiszowych wykorzystywanych przy obsłudze Photoshop’a w celu ułatwienia pracy z programem.   ( [ x ] ) = tak samo w Win jak i w MAC:]

Tworzenie i otwieranie plików

(New) Nowy – [Ctrl+N] (Cmd+N)
(New Layer) nowa warstwa- Ctrl+Shift+N (Cmd+Shift+N)
(open) Otwórz – [Ctrl+O] (Cmd+O)
(Browse) Przeglądaj – [Ctrl+Shift+O] (Cmd+Option+O)
(file info) Informacja o pliku – [Ctrl+Alt+Shift+I] (Cmd+Option+Shift+I)

Zapisywanie

Zapisz – [ Ctrl+S] (Cmd+S)
Zapisz jako – [Ctrl+Shift+S] (Cmd+Shift+S)
Zapisz kopie – [Ctrl+Alt+S] (Cmd+Option+S)
Przywróć – ( [F12] )

Palety

Pokaż/Schowaj narzędzia i palety – ( [Tab] )
Pokaż/Schowaj palety – ( [Shift+Tab] )
Pokaż/Schowaj pędzle – ( [F5] )
Pokaż/Schowaj palety kolorów – ( [F6] )
Pokaż/Schowaj warstwy – ( [F7] )

Narzędzia

Zaznaczenie – ( [M] ) :rectangular_marquee: :elliptical_marquee:
Przesunięcie -( [V] ) :move:
Lasso – ( [L] ) :lasso: :polygonal_lasso:
Magiczna różdżka – ( [W] ) :magic_wand:
Kadrowanie – ( [C] ) :crop:
Odcięcie – ( [K] ) :slice:
Pędzel korygujący – ( [J] ) :healing_brush: :spot_healing_brush:
Pędzel – ( [ B] ) :brush: :pencil: :color_replacement:
Stempel – ( [S] ) :clone_stamp:
Pędzel Historii – ( [Y] ) :history_brush:
Gumka – ( [E] ) :eraser: :magic_eraser: :background_eraser:
Gradient/Wiadro z farbą – ( [G] ) :gradient: :paint_bucket:
Rozmycie/ściemnianie/rozmazanie – ( [R] ) :blur: :sharpen: :smudge:
Rozjaśnianie/wypalanie/gąbka – ( [O] ) :dodge: :burn: :sponge:
Zaznaczenie Składników ścieżki/ Bezpośrednie zaznaczenie – ( [A] ) :path_selection: :direct_selection:
Tekst – ( [T] ) :hirizontal_type: :vertical_type: :horizontal_type_mask: :vertical_type_mask:
Pióro – ( [P] ) :pen: :free_form_pen: :add_anchor_point:
Kształt własny – ( [U] ) :custom_shape:
Notes/adnotacje audio – ( [N] ) :notes:
Kroplomierz/próbkowanie kolorów/miarka -( [I ] ) :eyedropper: :color_sampler: :measure:
Rączka – ( [H] ) :hand:
Powiększenie – ( [Z] ) :zoom:

Wybory

Wszystko – [Ctrl+A] (Cmd+A)
Odznaczanie – [Ctrl+D] (Cmd+D)
Ponowne zaznaczenie – [Ctrl+Shift+D] (Cmd+Shift+D)
Odwróć – [Ctrl+Shift+I] (Cmd+Shift+I)
Wtapianie – [Ctrl+Alt+D] (Shift+F6)
Grupuj z warstwą poniżej – [Ctrl+G] (Cmd+G)
Połącz widoczne warstwy – [Ctrl-Shift-E] (Cmd+Shift+E)

Przekształcenie

Przekształć ponownie – [Ctrl+Shift+T] (Cmd+Shift+T)
Przekształć ponownie z duplikatem – [Ctrl+Alt+Shift+T] (Cmd+Option+Shift+T)
Przekształcenie dowolne – [Ctrl+T] (Cmd+T)
Przekształcenie dowolne z duplikatem – [Ctrl+Alt+T] (Cmd+Option+T)
Zmień proporcje – [Shift + przeciągnięcie ] (Shift + przeciągnięcie)
Przekształć od środka – [Alt + przeciągnięcie] (Option + przeciągnięcie)
Przekształcenie od środka wraz z zmiana proporcji – [Alt+Shift + przeciągnięcie] (Option+Shift + przeciągnięcie)
Przekształcenie o 15 stopni – [Shift i przeciągnięcie] (Shift + przeciągnięcie)
Pochyl – [Ctrl+Shift+ przeciągnięcie boku] (Cmd+Shift + przeciągnięcie)
Powiększenie pędzla – ]
Pomniejszenie pędzla – [
(Levels) poziomy – Ctrl+L
(Auto levels) Auto poziom – Ctrl+Shift+L
(Auto color) auto kolor – Ctrl+Shift+B
(Color balance) balans kolorów – Ctrl + B
(Hue/Saturation) barwa/nasycenie – Ctrl+U
To samo co wyżej, tylko z poprzednimi ustawieniami – Ctrl+Alt+U
(Curves) krzywe – Ctrl +
To samo co wyżej, tylko z poprzednimi ustawieniami – Ctrl+Alt+M
(Merge down) złącz w dół- Ctrl + E
(Layer via Copy) Warstwa przez skopiowanie zaznaczonego obszaru – Ctrl + J
(Layer via Cut) Warstwa przez wycięcie zaznaczonego obszaru – Ctrl+Shift+J
(zoom in) Powiększenie – Ctrl + +
(Zoom out) Pomniejszenie – Ctrl + –
(Auto Contrast) auto kontrast – Ctrl+Alt+Shift+L
(copy) Kopiuj – Ctrl+C
(past) Wklej – Ctrl+V
(cut) Wytnij – Ctrl+X
(print) Drukuj – Ctrl+P
(undo) Wstecz – Ctrl+Z
(step backward) Wstecz dalej – Ctrl+Alt+Z